หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

การบริหารจัดการ
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 3032
2 หลักสูตร Efficiency Job Description เทคนิคการจัดทำ JD ฉบับบริหาร 3 มิติ 2764
3 หลักสูตร เทคนิคการวางแผน และการรายงานผลการดำเนินงานอย่างเหนือชั้น Efficiency Report and Action Plan 743
4 หลักสูตร Efficiency Report and Action Plan Technique เทคนิคการวางแผน และการรายงานผลการดำเนินงานอย่างเหนือชั้น 2638
5 หลักสูตร The Balanced Scorecard เทคนิคการแปลงกลยุทธ์องค์กรไปสู่การปฏิบัติงาน 2614
6 หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน ให้เพิ่มคุณค่าคนและองค์กร Strategic Performance Management 2619
7 หลักสูตร เทคนิคการจัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน KPI 2614
8 หลักสูตร การจัดการเชิงกลยุทธ์ Best Competency สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ 2684
9 หลักสูตร การศึกษาวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อการพัฒนาองค์กร 2394
10 หลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ HR For Non HR 2444
11 หลักสูตร Balanced Scorecard & KPI : Tool for Performance management 3713
12 หลักสูตร การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management By Objective – MBO) 2711
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------