หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

ชนะชีวิต คิดอย่างอิสระกับ 6Qs
ชนะชีวิต คิดอย่างอิสระกับ 6Qs

           อัจฉริยภาพเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ ลองตอบคำถามง่ายๆ จากแบบทดลอง เพื่อก้าวสู่การค้นพบอัจฉริยภาพที่มีอยู่ในตัวคุณ
1 คุณสื่อสารกับชาวบ้านแล้วรู้เรื่องแค่ไหน ซึ่งแสดงถึงอัจฉริยภาพด้านแรก คือ ความสามารถในการใช้ภาษาและการสื่อสาร ปกติอัจฉริยภาพด้านนี้จะเป็นตัวบ่งบอก IQ ของคนเรา ดังนั้นการสื่อสารหรือการใช้ภาษาคือเป็นอัจฉริยภาพอย่างหนึ่ง
2 ร่างกายคุณแข็งแรงและปราดเปรียวแค่ไหน ลองเดินขึ้นบันได 3 ชั้น หากร่างกายแข็งแรงปราดเปรียว คุณคงเดินได้อย่างสบายๆ
3 คุณสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมได้รวดเร็วแค่ไหน มีจินตนาการอย่างไร สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เห็นได้ชัดแค่ไหน ไอน์สไตน์บอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ ความรู้เพียงแค่ผ่านหูผ่านตาเรา แต่จินตนาการเป็นสิ่งที่เราต้องฝึก
4 คุณทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองในแต่ละวันหรือเปล่า ข้อนี้แสดงถึงความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมักจะเป็นนักคณิตศาสตร์ที่เก่ง หรือไม่ก็เป็นนักบัญชีที่เก่ง หรือจะต้องมีนักบัญชีที่เก่งคอยช่วยเหลือ
5 คุณรู้จักตัวเองแค่ไหน ข้อนี้เป็นอัจฉริยภาพอีกด้านหนึ่ง คนที่รู้จักคนอื่นเป็นความฉลาดแต่การรู้จักตัวเองเป็นอัจฉริยะ
6 คุณเข้าใจผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ดีแค่ไหน การมีมนุษยสัมพันธ์ถือเป็นอัจฉริยภาพที่ต้องใช้ความสามารถต่างๆ รวมกันหลายด้าน ทั้งด้านการคิดวิเคราะห์ว่าจะพูดคุยกับเขาอย่างไรให้เขาพอใจ ทำอย่างไรให้รู้จักผู้อื่น และพอใจในผู้ที่เราสัมพันธ์ด้วย
7 ชอบธรรมชาติ อยู่กับธรรมชาติหรือเปล่า คนที่มีความลึกซึ้งกับธรรมชาติ ต้องมีอัจฉริยภาพที่จะสัมผัสถึงสรรพสิ่งที่เป็นธรรมชาติทั้งหลายได้อย่างถึงแก่น ดั่งคำกล่าวของนักปราชญ์ที่ว่า ‘ถ้าหากต้องการมีความสุขตลอดชีวิตให้อยู่กับธรรมชาติ’
8 เวลาคุณฟังเพลงมีความสุขหรือเปล่า ร้องเพลงเล่นดนตรีได้ไหม ไพเราะหรือเปล่า หากได้ก็ถือว่าคุณมีความเป็นอิสรภาพด้านดนตรีนั่นเอง

       คำตอบที่คุณได้จากแบบทดสอบดังกล่าวอาจเป็นอัจฉริยภาพเพียงบางส่วนที่คุณได้ค้นพบ ไม่ได้หมายถึง
การมี IQ สูงเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่อัจฉริยะที่แท้จริงต้องมีครบทั้ง 6Qs เรามาทำความรู้จักกับ
6Qs กันบ้างว่าประกอบด้วยอะไร และจะช่วยในการสร้างเสริมและพัฒนาอัจริยภาพของคุณได้อย่างไร

สำหรับ Q ตัวแรก คือ IQ หรือเชาว์ปัญญา
ซึ่งหมายถึงความสามารถในการเรียนรู้ การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาที่อาจไม่มีประสบการณ์มาก่อน คิดและใช้เหตุและผลอย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของมิติในแต่ละด้านได้เป็นอย่างดี

Q ต่อมาคือ EQ หรือ เชาว์อารมณ์
หมายถึง ความสามารถในการตระหนัก รู้ถึงอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น บริหารอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น สามารถจูงใจตนเองและผู้อื่นได้ มีความเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ตลอดจนสื่อสารสร้างมิตรกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

AQ หรือความสามารถในการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส หมายถึง ความสามารถในการควบคุม มีสติ เชื่อว่าปัญหาเกิดจากสิ่งแวดล้อม ไม่โทษตัวเอง แต่หากเกิดจากตนเองก็จะยอมรับและพร้อมแก้ไข

MQ หรือเชาวน์จริยธรรม เป็นความสามารถที่จะแยกแยะ และเลือกทำคุณงามความดีอย่างสบายใจ มีความอดทนอดกลั้นต่อความเย้ายวนใจที่จะทำผิดทางคุณธรรมและจริยธรรม สามารถพัฒนานิสัยและการกระทำที่เป็นที่ยอมรับทางสังคม เช่น ความเสียสละ ความมีน้ำใจ ความเกรงใจ เป็นต้น

HQ หรือ เชาว์สุขภาพ หมายถึง ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ปฏิบัติตนให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เข้าถึงการปรับโครงสร้างของร่างกายเพื่อนำไปสู่ความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ

และ Q ตัวสุดท้ายคือ SQ หรือเชาวน์จิตวิญญาณ หมายถึง ความสามารถในการพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิต การพัฒนาความสมดุลให้กับชีวิต เข้าใจอัจฉริยภาพสูงสุดของตนเองจากการใช้สมองทุกส่วนในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

• ขอบคุณข้อมูลจาก ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์ นักจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้าน AQ และ EQ
Thanks - sanook.com


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------