หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

เขียนประวัติย่ออย่างไร จึงจะถูกใจผู้รับ?
เขียนประวัติย่ออย่างไร จึงจะถูกใจผู้รับ?

สิ่งแรกที่องค์กรรู้จักเราคือประวัติย่อ ไม่ว่าจะเป็นการส่ง

ทางจดหมาย การส่งทางอินเตอร์เน็ต หรือแม้กระทั่ง

ผ่านบริษัทนายหน้าสรรหาคนก็ตาม

ดังนั้น คงไม่ต้องสาธยายกันให้มากว่า ทำไมการเขียน

ประวัติย่อจึงมีความสำคัญ

แต่ผู้เขียนอยากเล่าให้ฟังว่า ในฐานะที่ผู้เขียนเคยทำงาน

เป็นอดีตมนุษย์เงินเดือนที่ต้องคัดเลือกใบสมัครมาก่อน

นั้น เราต้องยอมรับว่า แต่ละตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

งาน ไม่ได้มีคนส่งใบสมัครมาเพียง 1 หรือ 2 คน แต่เป็น

10 หรือ บางตำแหน่งส่งมาเป็น 100 ฉบับ และในขณะ

เดียวกัน คนที่ทำหน้าที่คัดเลือกใบสมัครก็ไม่ได้มีเวลามา

นั่งคัดเลือกใบสมัครเพียงตำแหน่งเดียวเป็นเดือนๆ เขามี

เวลาคัดเลือกที่จำกัด เนื่องจากถูกเร่งรัดมาจากหน่วยงาน

ต้นสังกัดที่ขอมา

แน่นอนว่า ถ้าใบสมัครหรือประวัติย่อของเราไม่มีอะไร

แตกต่าง ไม่มีอะไรน่าสนใจไปกว่าผู้สมัครรายอื่นๆ รับรอง

ได้ว่า โอกาสที่จะหลุดเข้าไปในรอบสัมภาษณ์นั้นมีน้อยลง

บางครั้งที่เราไม่ถูกเชิญไปสัมภาษณ์ไม่ใช่เพราะว่า

คุณสมบัติของเราไม่ดี แต่อาจจะเกิดจากการเขียนประวัติ

ย่อไม่มีประสิทธิภาพเท่านั้น

สิ่งที่อยากแนะนำให้ผู้ที่กำลังหางานหรือเปลี่ยนงานใหม่ได้

พัฒนาเทคนิคการเขียนประวัติย่อ เพื่อให้ตรงใจผู้คัดเลือก

ในสมัครและผู้สำภาษณ์มีดังนี้

ต้องคิดเสมอว่า “เราเขียนประวัติย่อให้ผู้อื่นอ่าน”

ผู้สมัครงานส่วนใหญ่มักจะเขียนประวัติย่อให้ตนเองอ่าน

เขียนเสร็จแล้ว อ่านแล้วเข้าใจ ถือว่าจบ อย่างนี้ไม่ถูก

ต้อง ที่เราเข้าใจ เพราะเราเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราเอง

มากกว่าที่สรุปลงในประวัติย่อ

เวลาเขียนใบสมัครย่อ ให้นึกอยู่เสมอว่า เรากำลังเขียนให้

คนที่ไม่รู้จักเรามาก่อนอ่าน ถ้าเขียนเองอ่านเอง แล้วกลัว

จะมีอคติเข้าข้างตัวเอง กรุณานำประวัติย่อไปให้คนอื่น

อ่าน ยิ่งเป็นคนที่เราไม่รู้จักมาก่อนยิ่งดี (ถ้าหาได้) แต่

อย่างน้อยที่สุด ก็อาจจะเป็นเพื่อนๆ เราก็ได้ ให้เขาอ่าน

และช่วยวิจารณ์ว่าเป็นอย่างไร อ่านแล้วรู้สึกเรามากน้อย

เพียงใด อ่านแล้วจุดไหนที่น่าสนใจกว่าคนอื่นบ้าง

อย่ายึดติดกับคำว่า “ประวัติย่อ”

เราควรย่อในสิ่งที่ “ควรย่อ” แต่ไม่ใช่ทุกอย่างต้อง

เป็นฉบับย่อทั้งหมด อะไรที่เป็นประวัติชีวิต เช่น ครอบ

ครัว การศึกษา ก็พอจะย่อได้ เพราะจุดนี้ไม่ค่อยมีผลต่อ

การพิจารณากันมากนัก เนื่องจากทุกคนก็มีพ่อแม่มีญาติพี่

น้อง และสำเร็จการศึกษามาเหมือนๆ กัน

แต่เรื่องที่เกี่ยวกับประสบการณ์การทำกิจกรรม

ประสบการณ์การทำงานและเรื่องบุคคลิก นิสัยใจคอ

และความสามารถส่วนบุคคลของเรา ไม่ควรไปย่อจนขาด

เอกลักษณ์ที่แท้จริงของตัวเองไป

เขียนมากไปก็ไม่มีใครว่าหรอก (แต่ขอให้มีสาระ ไม่ใช่บ่นหรือเขียนเป็นนวนิยาย)

คนพิจารณารับสมัครกลับยิ่งชอบ เพราะอ่านแล้วไม่ต้องมานั่งเดาเอาเองว่า

ผู้สมัครคนนั้นเป็นอย่างไร เพราะผู้คัดใบสมัครเอง ก็ต้องการเครดิต

จากคณะกรรมการสัมภาษณ์ ถ้าเขาคัดใบสมัครได้ตรง

มากเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งมีผลงานดียิ่งขึ้นเท่านั้น

ดังนั้น ถ้าเราเขียนใบสมัครดี ก็เท่ากับช่วยสร้างผลงานให้

ผู้คัดเลือกใบสมัครในทางอ้อมได้เหมือนกัน

จาก “มนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ”

thank web-> http://www.jobbkk.com/th/job_tips/view.php?id=113


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------