หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

พื้นฐานในการเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน
พื้นฐานในการเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน

คุณทราบหรือไม่ว่ากรรมการที่สัมภาษณ์งานแต่ละคน จะมีสไตล์ในการถามที่แตกต่างกัน แต่ในความแตกต่างเหล่านั้นจะมีบรรทัดฐานในสิ่งที่อยากรู้เหมือนกัน ซึ่งพื้นฐานเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการรู้
1. เรื่องเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม โดยจะเป็นการดูว่าคุณรู้จริงตามที่เขียนใน CV หรือในตัวใบสมัครหรือไม่ คุณฝึกอบรมมาแล้วได้รับความรู้อะไรมาบ้าง
2. ประสบการณ์การทำงาน ผู้สัมภาษณ์จะเจาะลึกลงไปว่า แท้จริงแล้วคุณทำอะไรบ้างเพื่อดูว่ามีประสบการณ์ที่นำมาใช้จริง หรือตรงกับงานที่ต้องการหรือไม่
3. Skill หรือ ทักษะ ในเรื่องที่คุณเรียน
4. People Skill คุณจะมีมนุษยสัมพันธ์มากน้อยแค่ไหน จะทำงานร่วมกับคนอื่นได้หรือไม่
5. Conceptual Skill คุณจุดมุ่งหมายในการทำงานอย่างไร คุณสามารถสรุปเรื่องราวต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้หรือไม่
6. รูปลักษณ์ภายนอก เรื่องเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตา รูปร่างพื้นฐาน หรืออวัยวะต่าง ๆ
7. บุคลิกภาพ กรรมการจะดูจากรูปถ่ายและตัวจริง แล้วสามารถมองไปถึงภาพโดยรวมของคุณได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัว การพูดจาก การวางตัวในสังคม การเดิน การนั่ง การยิ้ม ทักทาย
8. ความฉลาด คุณมีไหวพริบไหม ดูการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าว่ามีหรือไม่ มีความเฉียบคมขนาดไหน
9. มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดที่จะเป็นผู้นำ หรือมีความคิดดี ๆ และกล้าที่จะแปลกแหวกกว่าคนอื่นหรือไม่ กรรมการสัมภาษณ์เขาอยากได้คนที่มีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ตลอดเวลา ส่วนเรื่องทัศนคติ ( Attitude ) กรรมการสัมภาษณ์จะมีคำถามเพื่อดูว่าคุณมองโลกอย่างไร
10. ความรับผิดชอบ เช่น ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน สังคม คุณมีมากน้อยแค่ไหน
11. ทัศนคติต่อนายจ้าง คุณมีความรู้สึกผูกพันต่อบริษัทและนายของคุณขนาดไหน รู้สึกดีหรือไม่อย่างไร จะมีคำถามหลอกล่ออยู่
12. คุณมีความคิดในการพัฒนาตนเองหรือไม่ ใผ่หาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาหรือเปล่า
13. เรื่องของอายุ เหมาะสมกับลักษณะงานหรือไม่
14. เรื่องเพศ ลักษณะงานบางอย่างก็จะมีข้อกำหนดว่างานนี้เหมาะกับเพศใด
15. เรื่องสถานภาพ หรือเรื่องทั่ว ๆ ไป เช่น ระยะทางจากบ้านมาที่ทำงาน การเดินทาง ถ้ากลับดึกจะได้หรือไม่

from web-http://www.jobtoyou.com/work/6-basic-prepare-interview.html

 


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------