หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน
การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน

การเตรียมตัวสัมภาษณ์งานมี 3 ประเด็นที่สำคัญ ได้แก่
1. การเตรียมตัว
2. การเตรียมใจ
3. การเตรียมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์กรนั้น ๆ

ประเด็นแรก การเตรียมตัว
ส่วนแรก คือ ความรู้เชิงแนวดิ่ง คือความรู้ในลักษณะของศาสตร์ที่คุณเรียนมา ต้องรู้ลึกลงไปเลย ความรู้ในแนวตั้ง จะทำให้คุณดูเป็นคนมีความรู้เชี่ยวชาญ มีความเข้าในเรื่องนั้น ๆ
ส่วนที่สอง คือ ความรู้เชิงแนวนอน จะทำให้คุณรอบรู้ ดูแตกต่างและน่าสนใจ จะทำให้คุณมีค่ามากขึ้น

ประเด็นที่สอง การเตรียมใจ
คุณควรเสริมด้วยการฝึกสมาธิ การนั่งสมาธิจะทำให้คุณนิ่ง เมื่อเข้าห้องสัมภาษณ์คุณจะได้ไม่ตื่นเต้น มีสมาธิ และคุ้นเคยกับสิ่งที่คุณต้องเผชิญ

ประเด็นสุดท้าย การเตรียมข้อมูลของบริษัท
ถ้าคุณเตรียมข้อมูลพื้นฐานของบริษัทที่คุณจะไปสัมภาษณ์มาดี ก็จะสร้างความประทับใจได้
สิ่งที่ต้องรู้
1. บริษัทนั้นมีผลิตภัณฑ์ หรือบริการอะไรบ้าง
2. กลุ่มเป้าหมายของบริษัท
3. เจ้าของหรือผู้ถือหุ้นใหญ่คือใคร
4. ประวัติความเป็นมา
5. ผู้บริหารสูงสุดในขณะนี้
6. วัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างไรบ้าง

from web: http://www.jobtoyou.com/work/20-prepare-for-interview.html


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------