หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

ชี้ปี52เกิดวิกฤติเลิกจ้าง ส.อ.ท.ระบุไตรมาสแรกหนักสุด ยอดคนว่างงานก.ย.ทะลุ4แสน

ชี้ปี52เกิดวิกฤติเลิกจ้าง ส.อ.ท.ระบุไตรมาสแรกหนักสุด ยอดคนว่างงานก.ย.ทะลุ4แสน


ส.อ.ท.ชี้ ไตรมาสแรกปี 52 วิกฤติเลิกจ้างแรงงานหนักสุด ทั้งเหนือ-กลาง-อีสาน เร่งระดมสมาชิกทั่วประเทศวันนี้ ประเมินตัวเลขการเลิกจ้างแรงงานที่แท้จริงในปี 51-52 พร้อมหามาตรการช่วยเหลือแรงงาน หลังเจอพิษวิกฤติแฮมเบอเเกอร์ ทำออเดอร์ร่วงกราวรูดร้อยละ 20-30 ชี้สุดกลั้นทนได้แค่ปลายปีนี้ ร้องรัฐหามาตรการช่วยเหลือด่วน ด้าน “สถิติ” แจงยอดว่างงานล่าสุดเดือน ก.ย. มีกว่า 4.32 แสนคนแล้วพุ่งจากปีก่อนอีก 5 พันคน

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เผยแพร่ข้อมูลสถาน การณ์การว่างงานล่าสุดในเดือน ก.ย. 2551 ระบุว่ามีจำนวนผู้ว่างงาน 4.32 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราว่างงานร้อยละ 1.1 ของผู้ที่อยู่ในกำลัง   แรงงานทั้งสิ้น 37.76 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,000 คน แยกเป็นผู้ว่างงานชาย 3.01 แสนคน ผู้หญิง 1.31 แสนคน โดยภาคตะวันออก    เฉียงเหนือ มีอัตราการว่างงานสูงสุดในอัตรา   ร้อยละ 1.3 รองลงมาคือกรุงเทพมหานคร และ   ภาคเหนือ ที่มีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.2 ภาคใต้ร้อยละ 1 ขณะที่ภาคกลางมีอัตราว่างงานน้อยที่สุดร้อยละ 0.9 
 
ทั้งนี้ในจำนวนผู้ว่างงานทั้งหมด เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อนประมาณ 1.62 แสนคน ส่วนผู้ว่างงานที่เคยมีงานทำมาก่อน 2.70 แสนคน แยกเป็นผู้ว่างงานที่มาจากนอกภาคเกษตรกรรม 2.43 แสนคน ภาคการผลิต 1.33 แสนคน และภาคบริการ 1.10 แสนคน ส่วน   ผู้ว่างงานภาคเกษตรกรรมมี 27,000 คน โดยผู้ที่ว่างงานส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา และอุดมศึกษา ที่มีจำนวนเท่ากันคือ 1.07 แสนคน รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 95,000 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 91,000 คน และผู้ไม่มีการศึกษา และต่ำกว่าประถมศึกษา 32,000 คน   
 
ในส่วนของผู้มีงานทำมี 37.19 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.7 แสนคน ที่มีผู้มีงานทำ 36.52 ล้านคน ส่วนใหญ่ผู้มีงานทำในภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 6.6 แสนคน คือเพิ่มจาก 14.18 ล้านคน เป็น 14.84 ล้านคน ส่วนผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 10,000 คน จาก 22.34 ล้านคน เป็น 22.35 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นในสาขาการขนส่ง 1.4 แสนคน สาขาก่อสร้างเพิ่มขึ้น 1.0 แสนคน สาขาการโรงแรม/ ภัตตาคาร และสาขาการบริหารราชการและการป้องกันประเทศเพิ่มขึ้น 40,000 คน สาขาขายส่ง/ขายปลีกเพิ่มขึ้น 10,000 คน ขณะที่ในสาขาการผลิตลดลง 3.8 แสนคน
 
ด้านนายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่าคาดว่าช่วงเดือน มี.ค. 2552 จะเป็นช่วงที่เกิดวิกฤติการว่างงานหนักสุด เพราะมีนักเรียน นักศึกษา ที่จบระดับ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. และปริญญาตรี กว่า 7 แสนคน และเมื่อรวมกับ  แรงงานที่ว่างงานอยู่แล้วอีก 4.5 แสนคน และที่   ถูกเลิกจ้างอีกหลายแสนคน เพราะผลสำรวจผู้ประกอบการในภาคกลาง 200 แห่ง โดยจำนวนนี้เป็นทุนต่างชาติถึง 173 แห่ง จะพิจารณาปรับลดคนงานถึงร้อยละ 10.71 ไม่จ้างแรงงานใหม่ร้อยละ 34 และไม่มีโอที (ล่วงเวลา) แล้วร้อยละ 60 ดังนั้นต้องการเตือนให้รัฐบาลหามาตรการช่วยเหลือที่ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้งบประมาณกลาง 1 แสนล้านบาท ที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ใช่เอางบประมาณไปละลายแม่น้ำ

สำหรับแรงงานในภูมิภาคที่น่าเป็นห่วงคือภาคเหนือ อีสาน และกลาง ซึ่งมีธุรกิจเอสเอ็มอี (ธุรกิจขนาดเล็ก, กลาง, ย่อม) มาก ส่วนภาคตะวันออก ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ปิโตรเคมีขนาดใหญ่ ซึ่งคงปรับลดคนงานไม่มาก และภาคใต้ส่วนใหญ่ทำสวนยาง เป็นต้น สำหรับอุตสาหกรรมที่เลิกจ้างงานมาก เช่น สิ่งทอ เครื่องประดับ อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม เซรามิก รวมถึงอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และก่อสร้าง เป็นต้น เพราะหลายโรงงานต้องลดต้นทุนรายจ่ายตามบริษัทแม่ในต่างประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติสถาบันการเงินของประเทศสหรัฐ
 
รายงานข่าวจาก ส.อ.ท. กล่าวว่าจากการสำรวจผู้ประกอบการถึงแนวโน้มการจ้างงานภาคอุตสาหกรรมปี 2552 พบว่าในไตรมาส 1-2 (ม.ค.-มิ.ย. 2552) การเลิกจ้างงานจะเห็นได้ชัดเจน โดยผู้ประกอบการประเมินว่าจากการประเมินอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและยอดคำสั่งซื้อที่ลดลงถึงขั้นเลวร้ายสุด แรงงานไทยอาจตกงานถึง 1.5-2 ล้านคน โดยเป็นการเลิกจ้างงาน 5 แสน-1 ล้านคน ลดการรับพนักงานใหม่ซึ่งจำนวนนี้รวมถึงนักศึกษาที่จบใหม่อยู่ด้วย  4-5 แสนคน และคนที่ว่างงานอยู่แล้ว 4.5 แสนคน โดยในวันที่ 24 พ.ย.นี้ ส.อ.ท.ได้เชิญสมาชิกทั่วประเทศมาหารือแนวทางการแก้ปัญหาปลดพนักงานรวมถึงประเมินตัวเลขการเลิกจ้างที่แท้จริงในปี 51-52 เนื่องจากผลสำรวจไม่เป็นทางการ มียอดคำสั่งซื้อ (ออร์เดอร์) ลดลงร้อยละ 20-30 ขณะที่นายจ้างมีกำลังรักษาแรงงานได้แค่ปลายปีนี้เท่านั้น 
 
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวได้รับรายงาน ว่าบริษัท ฮาน่า ไมโครอิเลคโทรนิค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 10/4 หมู่ 7 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จะมีการปลดพนักงานเพิ่มอีกบริษัท จึงเข้าไปตรวจสอบ พบว่าบรรยากาศเงียบเหงา มีเพียงพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่เพียงไม่กี่คน และที่หน้าบริษัทไม่มีการปิดประกาศแต่อย่างใด ผู้สื่อข่าวจึงเข้าไปสอบถาม “พี่เบิร์ด” แม่ค้าข้าวเหนียวสารพัดของทอดชื่อดัง ที่ตั้งแผงขายอยู่หน้าบริษัทดังกล่าว เปิดเผยว่า อดีตตนเป็นพนักงานของบริษัทนี้มากว่า 12 ปี แล้วลาออกมาขายของ เมื่อไม่กี่วันมานี้ทราบข่าวจากเพื่อน ๆ ที่ยังทำงานอยู่ว่า บริษัทมีนโยบายลดพนักงานที่สาขานี้ประมาณ 300 คน โดยจะเลือกพนักงานที่ใกล้เกษียณอายุก่อน ส่วนตัวเห็นใจเพื่อน ๆ ที่จะต้องตกงาน เพราะแทบทุกคนก็เป็นลูกค้าของตน แต่ฝ่ายนายจ้างก็คงมีเหตุผลเช่นกัน.


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------