หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

สถิติว่างงานมี.ค.พุ่ง7.11แสนคน
สถิติว่างงานมี.ค.พุ่ง7.11แสนคน
 

นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เปิดเผยว่า สสช.ได้สำรวจภาวะว่างงานประชากรเดือน มี.ค. 52 พบว่า มีจำนวน 711,000 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 182,000 คน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 1.9% โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ว่างงานมากที่สุด 301,000 คน รองลงมาเป็นภาคกลาง 148,000 คน ภาคเหนือ 116,000 คน ภาคใต้ 88,000 คน และกรุงเทพ ฯ 56,000 คน เมื่อเทียบกับปีก่อนพบว่ามีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นในทุกภาค โดยเฉพาะที่ภาคกลางเพิ่มขึ้น 52,000 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 51,000 คน ภาคเหนือ 37,000 คน ภาคใต้ 25,000 คน ส่วนกรุงเทพ ฯมีผู้ว่างงานลดลง 10,000 คน
 
ทั้งนี้ผู้ว่างงานส่วนใหญ่มาจากภาคอุตสาหกรรม จำนวน 480,000 คน และเป็นผู้ว่างงานจากภาคการผลิตมากที่สุดถึง 230,000 คน เพิ่มขึ้น 90,000 คน  ภาคบริการและภาคการค้า 170,000 คน เพิ่มขึ้น 60,000 คน  และภาคเกษตรกรรม 80,000 คน ลดลง 50,000 คน
 
ส่วนภาวะการทำงานของประชากร พบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นเช่นกัน.

from: http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=199695&NewsType=1&Template=1

ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------