หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

คลังยกเว้นการจัดเก็บภาษีธุรกิจสปา
ประเภทอาบน้ำหรืออบตัว และนวดในสถานบริการเสริมความงามหรือเพื่อสุขภาพ จากปัจจุบันเก็บ10%

วันนี้(14 ต.ค.) นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลังได้เห็นชอบให้กรมฯ ยกเว้นการจัดเก็บภาษีธุรกิจสปา จากปัจจุบันที่จัดเก็บ 10% ของรายรับจากการให้บริการ เป็น 0% โดยขณะนี้กำลังแก้ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีสรรพสามิตให้แก่สถานบริการประเภทอาบน้ำหรืออบตัว และนวดในสถานบริการเสริมความงามหรือเพื่อสุขภาพ

สปาที่จะได้รับการยกเว้น ต้องเป็นสถานบริการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่า ด้วย การกำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่ การบริการ ผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับสถานที่เพื่อ สุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 หรือที่ประกาศดังกล่าวถือว่ามีมาตรฐาน

“ในรอบ 11 เดือนของปีงบประมาณ 52 ที่ผ่านมา มีสถานประกอบการที่จดทะเบียนเป็นสถานบริการประเภทอาบน้ำหรืออบตัวและนวดกับ กรมสรรพสามิต 565 ราย แบ่งเป็นธุรกิจสปา 420 ราย และธุรกิจอาบ อบ นวด 145 ราย โดยกรมฯจัดเก็บรายได้ภาษีรวม 151.62 ล้านบาท แบ่งเป็นธุรกิจสปา 42.58 ล้านบาท ธุรกิจอาบ อบ นวด 109.04 ล้านบาท ดังนั้นหากยกเว้นภาษีสรรพสามิตให้สปา จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ปีละ 42 ล้าน”.

จาก http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=310&contentId=26127&hilight=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------