หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

พลังสุขภาพจิต เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส
“RQ (Resilience Quotient)” หรือที่เราเรียกว่า “พลังสุขภาพจิต” คือความสามารถทางอารมณ์ และจิตใจในการปรับตัวและฟื้นตัวกลับสู่ภาวะปกติ ภายหลังที่พบกับเหตุการณ์วิกฤติหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความยากลำบากใน ชีวิต

“พลังสุขภาพจิต”
   
เป็นความสามารถของคนเราที่มีอยู่แล้ว และนำมาใช้เมื่อต้องเอาชนะปัญหา อุปสรรคหรือความยากลำบาก
   
ผู้มีพลังสุขภาพจิตจำนวนมาก สามารถใช้วิกฤติเป็นโอกาสสามารถยกระดับความคิด จิตใจ และการดำเนินชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากเหตุการณ์วิกฤตินั้นผ่านพ้นไป

“อึด ฮึด สู้ พลังสามด้านต้านวิกฤติ”
   
อึด ฮึด สู้ คือ สามคำจำง่าย ๆ ที่ใช้อธิบายลักษณะทางอารมณ์และจิตใจสามด้านที่หลอมรวมกันเข้า แล้วเป็นพลังสุขภาพจิต ที่มีความสำคัญที่จะช่วยให้คนไทยเราต่อสู้เอาชนะปัญหาวิกฤติต่าง ๆ ได้
   
อึด คือ ทนต่อแรงกดดัน มีวิธีการ   ที่จะดูแลจิตใจให้ทนอยู่ได้ สามารถจัดการ   กับอารมณ์ ความรู้สึกทุกข์ของตัวเองได้ในสถานการณ์ที่กดดัน
   
ฮึด คือ มีกำลังใจ มีแรงใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไปภายใต้สถานการณ์ที่กดดัน ซึ่งกำลังใจนี้อาจจะมาจากการสร้างกำลังใจด้วยตัวเองหรือคนรอบข้างก็ได้
   
สู้ คือ ต่อสู้เอาชนะอุปสรรค มั่นใจและพร้อมที่จะเอาชนะปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากสถานการณ์วิกฤติ ซึ่งความมั่นใจนี้ เกิดจากการตระหนักในความสามารถหรือทักษะของตนเอง คิดว่าฉันทำได้ ฉันแก้ปัญหานี้ได้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ และเข้าถึงความช่วยเหลือหรือปรึกษา
“สี่ปรับ สามเติม” สูตรรับมือวิกฤติ
   
“สี่ปรับ สามเติม” เป็นแนวทางของ กรมสุขภาพจิตที่แนะนำให้ประชาชนใช้เป็นหลักในการนำไปใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ

“ท่ามกลางวิกฤติ เราจะมีความหวังได้  อย่างไร”

หัวใจสำคัญคือ “วิธีคิด”

สิ่งที่ทำให้คนเรามีความหวังอยู่เสมอ มี 4 ประการ
   
1.ความเชื่อ เชื่อว่าปัญหาจะผ่านพ้นไปได้
   
2.ทัศนคติ มองด้านอื่น ๆ ไม่ใช่มองแต่เรื่องที่เครียด เมื่อมีปัญหาด้านหนึ่งของชีวิต ก็ต้องแก้ปัญหาด้านนั้น อย่าให้ปัญหานั้นไปกระทบด้านอื่นของชีวิต เช่น พอเครียดก็คิดถึงแต่เรื่องเครียดจนลืมดูแลสุขภาพ
   
3.คิดทางบวก เมื่อคิดทบทวนปัญหา สรุปบทเรียนกับตัวเองอย่าสรุปแบบโทษตัวเองว่าเราไม่มีดีเหลืออยู่เลย ควรสรุปบทเรียนเพื่อการปรับปรุงใหม่ ไม่เอาปัญหามาทำให้ ท้อใจ
   
4.ความศรัทธา ควรมีความศรัทธาต่อชีวิต ต่อสิ่งที่ดีงาม อาจใช้ความศรัทธาทางศาสนามาใช้ ใช้ความศรัทธาดังกล่าวพาให้ผ่านวิกฤติไปได้
“ทำอย่างไรให้เรามีความสุขได้ ในเวลาที่เรามีวิกฤติเรื่องเงิน”

หลักข้อที่หนึ่ง ความเชื่อเรื่องเงินกับความสุข
   
คนส่วนใหญ่ทั่วโลกเข้าใจว่าถ้าเรามีเงินจะมีความสุข แต่พบว่า ความสุขของคนเราก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงิน
   
ได้รับมรดก ถูกลอตเตอรี่ได้เงินจำนวนมาก มีความสุขอยู่ช่วงหนึ่งแล้ว ก็จะลดลงไประดับเดิม
   
ทุ่มเททำงานหาเงิน แต่ชีวิตส่วนตัวล้มเหลว มีปัญหาสุขภาพ สิ่งที่ได้มาคือความว่างเปล่า เงินนำมาซึ่งความทุกข์
 ความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับความสุข พบว่า
   
เงินช่วยเพิ่มความสุขจริงเมื่อปัจจัยสี่ในชีวิตยังไม่ครบ แต่เมื่อปัจจัยสี่ครบแล้ว เงิน ช่วยเพิ่มความสุขได้บ้าง แต่ไม่เร็วเท่าช่วงแรก และไม่ตรงไปตรงมาเหมือนช่วงแรก
   
หากเรายังทุ่มเทเพื่อหาเงินต่อไปหลังจากมีความสุขและเงินพอสมควรแล้ว เมื่อนั้น ความสุขจะลดลง ดังนั้นตราบใดที่เรามีปัจจัยสี่ เราจะมีความสุขได้แม้จะมีเงินน้อย
หลักข้อที่สอง ไม่จมกับความเครียด
   
เวลาเครียด คนเรามักจมอยู่กับความเครียดจนลืมทำสิ่งที่มีความสุข ผลก็คือ จะยิ่งเครียดมากขึ้น
   
หลักง่าย ๆ คือ ไม่ว่าจะเครียดอย่างไรก็ตาม อย่าลืมจัดเวลาทำกิจกรรมที่มี ความสุขในชีวิตประจำวัน เช่น ออกกำลังกาย เล่นกับลูก ๆ คุยกับคนรัก อ่านหนังสือดี ๆ แล้วจะพบว่าเราจะจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้น
หลักข้อที่สาม อย่ากลัวความลำบาก
   
ความยากลำบากไม่น่ากลัว หากเรารู้สึกว่ามันเป็นความท้าทายที่จะสร้างความสุขได้
   
คนทั่วไปมักคิดว่าความสุขเกี่ยวข้องกับความสบาย ซึ่งเป็นภาพลวงตา และ เป็นความเข้าใจผิด
   
พบว่าความสุขที่เกิด จากการลงมือทำ มีความหมายมากกว่า เช่น นักศึกษาออกค่ายทำกิจกรรมในชนบท ไปทำงานก่อสร้าง   กินอาหารปรุงง่าย ๆ นอนไม่ได้สุขสบายนัก แต่นักศึกษาเหล่านั้นก็มีความสุข ซึ่งเป็นความลำบากที่มีคุณค่า และสร้างความสุขได้
หลักข้อที่สี่ แหล่งความสุขที่สำคัญที่สุด คือ ครอบครัวของเรา
   
บุคคลในครอบครัวเป็นคนที่ใกล้ชิด ที่สุดที่เราสามารถพูดคุยได้ทุกเรื่อง และเป็นกำลังใจที่สำคัญเมื่อเรามีทุกข์ และอยู่กับเราตลอดชั่วชีวิตไม่ว่าเราจะมีทุกข์หรือสุข
   
ข้อมูลจาก ข่าวสารกรมสุขภาพจิต ISSN 0125-6475.
                   

นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์

จาก http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=530&contentId=22597&hilight=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------