หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

ผลตรวจสุขภาพ สส.-สว.เสี่ยงเบาหวาน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (5 ก.ค.) จากที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายคนไทยไร้พุง จัดกิจกรรม “สุขภาพฟิต พิชิตหวัด” ระหว่างวันที่ 17-18 และ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา เพื่อตรวจหาปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่ก่อให้เกิดโรคนั้น

นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึง ผลการตรวจสุขภาพว่า จากจำนวนผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพทั้งสิ้น 625 คน ประกอบด้วย ส.ส.81 คน ส.ว.39 คน และบุคคลทั่วไป ได้แก่ ผู้สื่อข่าว ผู้ติดตาม และบุคลากรในรัฐสภา จำนวน 505 คน พบว่า สุขภาพของ ส.ส.ชาย มีภาวะอ้วนลงพุง (รอบเอวเกิน 90 ซม.) 44% ปริมาณไขมันในช่องท้องเกินค่ามาตรฐาน 82% สุขภาพของ ส.ส.หญิง มีภาวะอ้วนลงพุง (รอบเอวเกิน 80 ซม.) 67% ปริมาณไขมันในช่องท้องเกินค่ามาตรฐาน 44% ความฟิตของร่างกายเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

ขณะที่สุขภาพของ ส.ว. พบว่า เกือบทั้งหมดของจำนวน ส.ว.เข้าร่วมตรวจสุขภาพ มีไขมันในช่องท้องเกินเกณฑ์มาตรฐาน มากกว่า 80% ขึ้นไป ส่วนความฟิตของร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ซึ่งใกล้เคียงกับ ส.ส.

ขณะที่ผลการตรวจสุขภาพของบุคคลทั่วไป พบว่า ผู้ชายมีรอบเอวเกินค่ามาตรฐานเพียง 38% ปริมาณไขมันในช่องท้องเกินค่ามาตรฐาน 41% ซึ่งมีความเสี่ยงต่อภาวะการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดน้อยกว่า ส.ส.และ ส.ว. 1 เท่า ขณะที่ผู้หญิงมีความเสี่ยงต่อโรคดังกล่าวน้อยกว่ากลุ่ม ส.ว.ถึง 5 เท่า โดยพบว่า มีรอบเอวเกินค่ามาตรฐานเพียง 29% ปริมาณไขมันในช่องท้องเกินค่ามาตรฐาน 14% ผลการตรวจสุขภาพครั้งนี้บ่งชี้ได้ว่า ส.ส. และ ส.ว.ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอายุมากกว่าบุคคลทั่วไป และมีกิจกรรมที่เคลื่อนไหวน้อย ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคความดัน เบาหวาน ไขมันในเลือด สูงกว่าคนทั่วไปถึง 2 เท่า เนื่องจากภาวะอ้วนลงพุงหรือไขมันในช่องท้องเกินค่ามาตรฐาน เป็นไขมันที่พร้อมจะแตกตัวเป็นกรดไขมันอิสระได้ง่าย ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะดื้ออินซูลินที่ส่งผลต่อการเกิดโรคเบาหวาน ความดัน และไขมันในเลือดสูงกว่าคนทั่วไป แนวทางแก้ไขจึงควรสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดน้ำหนัก ลดอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ  

ด้าน นพ.ฆนัท ครุธกูล ผู้จัดการศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้ ส.ส. และ ส.ว.หลายท่านมีน้ำหนักเกิน เนื่องจากลักษณะของงานที่ต้องประชุมบ่อยครั้งและการลงพื้นที่ในงานต่าง ๆ ทำให้ต้องบริโภคอาหารบ่อย โดยเฉพาะอาหารว่าง ดังนั้น จึงควรให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน เช่น ลดปริมาณอาหารว่างที่เป็นขนมหรือน้ำหวาน เพื่อจะให้สุขภาพดีขึ้น.

จาก http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=38&contentId=6604&hilight=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------