หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

โรคร้าย มะเร็งลำไส้ใหญ่
อายุเพิ่มขึ้น ยิ่งต้องระวัง!!

สุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา และอยากให้อยู่กับเราไปนาน ๆ แต่ด้วยอายุที่เพิ่มขึ้น ทำให้ระบบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายถดถอยลง โรคภัยไข้เจ็บก็ตามมาเป็นเงา โดยเฉพาะโรคที่ประมาทไม่ได้ ดังเช่น โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
   
นพ.วรมินทร์ เหรียญสุวรรณ ศัลยแพทย์ระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลศิริราช ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคนี้ประกอบด้วย ปัจจัยทางพันธุกรรม เนื่องจากมีความผิดปกติที่ยีนบางตัว ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะมีอายุน้อยกว่า 45 ปี และมีประวัติสมาชิกในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม มีความเชื่อว่าเกิดจากการรับประทานอาหารแบบตะวันตก เช่น อาหารที่ไขมันสูง ของทอด อาหารประเภทปิ้งย่าง อาหารประเภทเนื้อแดง อาหารที่มีกากใยอาหารต่ำ กินอาหารที่มีกากใยน้อย
   
“เมื่อมีปัจจัยมากระตุ้นจะทำให้เซลล์เยื่อบุผิวลำไส้ใหญ่มีการแบ่งตัวผิด ปกติเกิดเป็นติ่งเนื้องอกขึ้นมาก่อนที่เรียกว่า โพลิป (polyp) หลังจากนั้น เมื่อมีการแบ่งตัวของเซลล์เยื่อบุผิวลำไส้ใหญ่มากขึ้นเรื่อย ๆ ติ่งเนื้องอกก็จะเปลี่ยนเป็นก้อนมะเร็ง เป็นแผลขยายมากขึ้น โดยขั้นตอน เหล่านี้ใช้เวลาประมาณ 5-10 ปี”
   
มะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นโรคที่มีอุบัติการณ์สูงในประเทศแถบตะวันตก เช่น สหรัฐอเมริกา และประเทศทางยุโรป โดยในประเทศสหรัฐอเมริกา ประชากรมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ตลอดชีวิตประมาณร้อยละ 6 หรือ 1 ต่อ 20 ของประชากร ประมาณการว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้น 138,000 รายต่อปี และจะมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ประมาณ 60,000 คนต่อปี
   
สำหรับประเทศไทย มะเร็งลำไส้ใหญ่ มีอุบัติการณ์ต่ำกว่าในประเทศที่พัฒนาแล้ว จากสถิติของสถานวิทยามะเร็ง โรงพยาบาลศิริราชพบว่า มะเร็งลำไส้ใหญ่ มีอุบัติการณ์สูงเป็นอันดับ 4 ในเพศชาย รองจากมะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งต่อมลูกหมาก ส่วนในเพศหญิงพบมากเป็นอันดับ 3 รองจากมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
   
แม้ว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่จะเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงอายุ แต่ อัตราเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่จะสูงขึ้นในผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะถูกวินิจฉัยในช่วงอายุระหว่าง 50-70 ปี รวมทั้งผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังบางชนิด ซึ่งไม่ค่อย พบในประเทศไทยมากนักตลอดจน ผู้ที่มีประวัติมีติ่งเนื้องอกใน ลำไส้ใหญ่ และ ผู้ที่มีประวัติโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในครอบครัว
   
ผู้ที่เป็นโรคนี้จำนวนมากไม่มีอาการให้เห็นในระยะแรก จนกว่าตัวเนื้องอกจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ หากตรวจพบก้อนเนื้องอกในระยะเริ่มแรกหรือพบในขณะที่เป็นติ่งเนื้องอก ผลการรักษาจะดีและมีโอกาสหายขาดได้โดยอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่ ที่พบบ่อย ได้แก่ อาการถ่ายอุจจาระมีมูกปนเลือด มีการถ่ายอุจจาระที่ผิดปกติเกิดขึ้น เช่น ท้องผูกสลับกับท้องเสีย อาการอื่น ๆ ที่อาจจะพบได้ คือ น้ำหนักลด เบื่ออาหาร
   
สำหรับมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนต้น อาจตรวจพบว่า มีอาการซีด ซึ่งเกิดจากการเสียเลือดโดยที่ไม่มีเลือดออกในอุจจาระให้เห็นได้ด้วยตาเปล่า อาจคลำพบก้อนที่บริเวณท้องน้อยด้านขวา ผู้ป่วยบางรายอาจมาพบแพทย์ด้วยอาการ ของลำไส้อุดตัน ซึ่งจะมีอาการปวดท้อง ท้องอืด อาเจียน และถ่ายอุจจาระหรือผายลมลดลง
   
วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่มีหลายวิธีด้วยกัน คือ การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ทุก 5 ถึง 10 ปี หรือตรวจอุจจาระหาภาวะเลือดออกซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าทุกปี รวมทั้ง การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย ร่วมกับการตรวจสวนแป้งลำไส้ใหญ่ ทุก 5 ปี
   
“การตรวจคัดกรอง มีความสำคัญ เนื่องจากก่อนที่  จะเกิดเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ขึ้น  จะมีความผิดปกติเริ่มจากการมี  ติ่งเนื้องอกขึ้นมาก่อน ดังนั้นถ้าสามารถส่องกล้องลำไส้ใหญ่  และตรวจพบติ่งเนื้องอกได้ตั้งแต่ไม่มีอาการ แพทย์จะสามารถตัดติ่ง เนื้องอกผ่านทางกล้องโดยไม่ต้องทำการผ่าตัด ซึ่งจะเป็นการป้องกันการเกิดเป็นมะเร็งขึ้นได้”
   
ด้านการรักษา สามารถทำได้โดยการผ่าตัดเอาลำไส้ส่วนที่เป็นมะเร็งออก ในผู้ป่วยส่วนใหญ่ลำไส้จะถูกต่อเข้าหากันใหม่และผู้ป่วยจะสามารถถ่ายอุจจาระ ทางทวารหนักได้ตามปกติ โดยปกติการผ่าตัดจะทำผ่านแผลผ่าตัดทางหน้าท้อง ในปัจจุบันศัลยแพทย์สามารถทำการผ่าตัดโดยใช้กล้องในผู้ป่วยที่มีเนื้องอก ขนาดเล็ก ซึ่งจะทำให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลง และผู้ป่วยจะมีอาการปวดแผลหลังผ่าตัดลดลง
   
หากมะเร็งเกิดขึ้นที่บริเวณลำไส้ตรงส่วนปลายหรือทวารหนักและก้อนเนื้อ งอกอยู่ในระยะเริ่มแรก การผ่าตัดสามารถทำได้โดยตัดเอาเนื้องอกออกผ่านทางทวารหนัก อย่างไรก็ตาม ถ้าก้อนเนื้องอกมีขนาดใหญ่และใกล้ปากทวารหนักมาก การผ่าตัดอาจจะต้องผ่าตัดเอาทั้งลำไส้ตรงและทวารหนักออกทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถต่อลำไส้เข้าหากันได้ ผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงจำเป็นต้องมีลำไส้เทียมมาเปิดที่ผนังหน้าท้องสำหรับการ ถ่ายอุจจาระ หากตรวจพบว่ามะเร็งกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองแล้ว   ผู้ป่วยควรได้รับการรักษาเพิ่มเติมโดยการให้ยาเคมีบำบัดและถ้าเนื้องอกอยู่ ในตำแหน่งลำไส้ตรงส่วนปลายหรือทวารหนัก ผู้ป่วยอาจจะต้องได้รับการฉายรังสีเพิ่มเติม
   
การป้องกันโรคลำไส้ใหญ่ทำได้โดย การรับประทานอาหารที่มีกากใยสูง เช่น ผักและผลไม้ ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ ควรงดสูบบุหรี่และดื่มสุรา หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทเนื้อแดง หรืออาหารประเภทปิ้งย่าง จะช่วยลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ลงได้
   
นอกจากนี้ การตรวจคัดกรองก็สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ ในผู้ที่ไม่มีอาการและไม่มีปัจจัยเสี่ยงควรเริ่มต้นที่อายุ 50 ปี สำหรับผู้ที่มีประวัติมะเร็งลำไส้ใหญ่ในครอบครัว ควรเริ่มตรวจคัดกรองที่อายุ 40 ปีหรือที่อายุ 5 ปีก่อนอายุของคนในครอบครัวที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ ส่วนผู้ที่มีประวัติเป็นลำไส้อักเสบเรื้อรัง หรือ ผู้ป่วยที่มีติ่งเนื้องอกจำนวนมาก การตรวจอาจเริ่มในอายุที่เร็วขึ้นโดยสามารถปรึกษาแพทย์ได้
   
“มะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นโรคที่รักษาได้และผลการรักษาค่อนข้างดีถ้าพบในระยะ เริ่มแรก อัตราการมีชีวิตรอดที่ 5 ปีจะมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่หนึ่ง หลังจากได้รับการผ่าตัด รวมทั้งป้องกันด้วยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ ใหญ่
   
นอกจากนี้ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ควรพิจารณาตรวจคัดกรองซึ่งมีหลายวิธี การตรวจคัดกรองนี้ทำให้สามารถพบมะเร็งในระยะแรกหรือพบตั้งแต่ในระยะที่เป็น ติ่งเนื้องอก ซึ่ง สามารถตัดออกในระหว่างการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ได้” นพ. วรมินทร์ กล่าวทิ้งท้าย
   
ใส่ใจสุขภาพทุกช่วงวัย เพื่อร่างกายที่แข็งแรงจะได้อยู่กับเราไปนาน ๆ.

สรรหามาบอก


- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ว่างงานหรือถูกเลิกจ้างและผู้ที่สำเร็จการ ศึกษาใหม่ที่ยังไม่มีงานทำ อายุตั้งแต่ 18-40 ปี เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “พี่เลี้ยงเด็ก” โดยทุกท่านจะได้รับเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะระหว่างการอบรม สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2354-8333 ต่อ 2636 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2552 
   
- โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “ผู้สูงอายุจะออกกำลังกายแบบไหนดี” ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2552 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2201-2520
   
- โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “รู้ทัน...รักษา...ห่างไกลมะเร็งเต้านม” โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ เรื่องโรคมะเร็งเต้านม ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 07.00-13.30 น. ณ ห้องประชุมพลเอกชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พิเศษผู้ลงทะเบียน 30 ท่านแรกจะได้รับบริการตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งเต้านมฟรี! สนใจสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ฝ่ายประสานงาน โทร. 08-6329-8305   

เคล็ดลับสุขภาพดี

ดูแลสุขภาพผมด้วยวิธีง่ายๆ...สวยจากภายในสู่ภายนอก


หากถามผู้ชายว่าชอบผู้หญิงผมสั้นหรือผมยาว เชื่อไหมว่าร้อยทั้งร้อยผู้ชายต้องตอบว่าชอบผู้หญิงผมยาว แต่การที่คุณสาว ๆ จะมีผมยาวดูดีมีน้ำหนัก นุ่มสลวย สวยเป็นเงางามได้นั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากซะทีเดียว ถ้าเรารู้จักวิธีการดูแลรักษาและให้อาหารเส้นผมอย่างถูกวิธี รับรองว่าสามารถมัดใจหนุ่ม ๆ ทั้งหลายให้อยู่หมัดได้อย่างแน่นอน
   
ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักเส้นผมกันก่อน โดย พญ.จิตแข เทพชาตรี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลกรุงเทพ ให้ความรู้ว่า เส้นผมเป็นโปรตีนที่งอกออกมาจากหนังศีรษะมีประโยชน์ในการช่วยป้องกันความ ร้อนจากแสงแดดและมีความสำคัญด้านความงามในการเสริมบุคลิกภาพให้กับมนุษย์ โดยเส้นผมของเรามีส่วนที่สำคัญคือ แกนผมที่อยู่ใต้หนังศีรษะรับสารอาหารจากเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงหนังศีรษะ ส่วนเส้นผมที่งอกออกมานอกหนังศีรษะเป็นหนังกำพร้าที่ไม่มีชีวิต ปกคลุมร่างกายไม่ให้สูญเสียความชุ่มชื้น โดยมีผลผลิตจากไขมันเคลือบเส้นผมให้มีความสวยเงางาม
   
ปกติเส้นผมจะยาวเดือนละประมาณ 1 เซนติเมตร และแบ่งการเรียงตัวเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นใน ชั้นกลางและชั้นนอก เพื่อปกคลุมไม่ให้สูญเสียความชุ่มชื้น ถ้าเรียงตัวไม่ดี มีการแตกหักจะทำให้ผมเสียดูไม่สวยงาม ดังนั้นเราจึงมีวิธีดูแลผมให้สวยงามได้ 2 แบบ คือ 1.ทำอย่างไรให้เส้นผมงอกออกมามีสุขภาพดีแข็งแรง ทำได้โดยบำรุงผมจากภายใน คือ ให้อาหารผมด้วยการรับประทานอาหารที่มีโปรตีน, โอเมก้า 3, 6 ที่หาได้จากปลา จมูกข้าวและน้ำมันรำข้าว, เมไรโอนีนหรืองาดำ รวมทั้งอาหารที่มีวิตามินบีทุกชนิดและรับประทานผักผลไม้เป็นประจำ 2.ส่วนของเส้นผมที่งอกยาวออกมาแล้วยังอยู่ได้เพราะมีไขมันที่ผลิตออกมาช่วย ทำให้เกล็ดผมแข็งแรงเรียงตัวสวย เราจึงต้องบำรุงผมจากภายนอกด้วยการไม่ทำลายเส้นผมจากการใช้สารเคมี แชมพู ยาย้อมผม หรือแม้กระทั่งใช้ไดร์เป่าผม ยืดผม โรลม้วนผมไฟฟ้าและรัดผมแน่นมากเกินไปจนเส้นผมสูญเสียความชุ่มชื้นไม่มี น้ำมันไปเลี้ยงเกล็ดผมก็จะแห้ง แตกและหลุดออกไป ผมก็จะเสียแตกปลายไม่น่ามอง
   
นอกจากนี้ยังมีเคล็ดลับง่าย ๆ ในการบำรุงผมจากภายนอก คือการไม่สระผมบ่อยจนเกินไปเพราะแชมพูสระผมมีฤทธิ์เป็นด่าง แต่ไขมันที่เคลือบผมมีฤทธิ์เป็นกรดจะทำให้ไขมันหายไป อีกทั้งสาว ๆ ก็ไม่ควรไว้ผมยาวมากเกินไปเพราะจะทำให้ไขมันไปเคลือบปลายผมไม่ถึง จึงทำให้ผมแตกปลาย
   
คุณหมอจิตแข แนะนำเคล็ดลับสำหรับคุณผู้หญิงที่ชอบไว้ผมยาวมาก ๆ เพิ่มเติมด้วยว่า ควรใช้กรรไกรเล็มปลายผมอย่างน้อยเดือนละครั้ง และหากมีเวลาควรหมั่นบำรุงผมโดยใช้น้ำมันมะพร้าว น้ำมันมะกอก ไข่ขาว เพื่อป้องกันผมเสีย สำหรับผู้ที่มีปัญหาผมหลุดร่วง สามารถสังเกตอาการได้เวลาหวีผมแล้วร่วงมากเกินวันละ 50-100 เส้น หรือจับแล้วหลุดติดมือมาควรรีบมาพบแพทย์เพื่อทำการรักษา ซึ่งสาเหตุผมหลุดร่วงมาจากความเครียดสะสมมาก ๆ หรือร่วงตามพันธุกรรม หรือเป็นโรคผิวหนัง อาจทำให้ร่วงจนศีรษะล้าน ฉะนั้นเราจึงไม่ควรเครียดมากและหมั่นหาเวลาผ่อนคลายและบำรุงผมบ้างเพื่อ สุขภาพผมที่ดีจากภายในสู่ภายนอก
   
หวังว่าเคล็ดลับต่าง ๆ ที่นำมาบอกกล่าวกันนี้จะทำให้คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนำไปใช้บริหารเสน่ห์ให้ ตัวเองเพื่อเพิ่มความมั่นใจในบุคลิกภาพให้ชวนมอง กลายเป็นหนุ่มสาวสุขภาพผมดีโดยทั่วกันนะคะ.

ทีมวาไรตี้

จาก http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=486&contentId=10206&hilight=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------