หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

ภาวะหัวใจวายที่เกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน มีความสำคัญมากในประเทศไทยเพราะเป็นต้นเหตุของความเจ็บป่วยและเสียชีวิตของ คนไข้เป็นอันดับต้น ๆ โดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมือง โรคนี้เริ่มต้นอาจมีอาการของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เช่น อาการเจ็บแน่นหน้าอกเมื่อออกกำลังกายหรือมีความเครียด แต่ในระยะต่อไปอาจแสดงอาการด้วยอาการของการบีบตัวที่บกพร่องของกล้ามเนื้อ หัวใจ โดยเฉพาะหัวใจห้องซ้ายล่าง อาการของหัวใจวายเช่นเหนื่อยหอบ นอนราบไม่ได้ ออกกำลังกายไม่ไหว และ อาจแสดงอาการเป็นภาวะแทรกซ้อนอื่น เช่นการเสียชีวิตเฉียบพลันเพราะหัวใจหยุดเต้น หรือเต้นผิดจังหวะรุนแรง หรือมีลิ่มเลือดเกิดขึ้นในหัวใจห้องซ้ายล่าง และลิ่มเลือดนี้หลุดออกไปอุดหลอดเลือดแดงที่สำคัญ เช่นหลอดเลือดแดงของสมอง ของลำไส้ หรือของแขนและขา การเกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้เป็นเพราะเกิดการตายของกล้ามเนื้อหัวใจ หรือมีการขาดเลือดที่รุนแรงและเฉียบพลันจนกล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวไม่ได้ คนไข้ที่ป่วยที่อยู่ในระยะนี้มีอัตราตายสูง และต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้อง เช่นต้องมีการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ การเปิดหรือขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยลูกโป่งและขดลวด ตลอดจนการผ่าตัดหัวใจ ทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ การซ่อมแซมลิ้มหัวใจ หรือการตัดและตกแต่งส่วนของหัวใจที่โป่งพอง การจี้จุดบนผนังด้านในของหัวใจห้องซ้ายล่างที่เป็นสาเหตุของการนำไฟฟ้าที่ ผิดปกติทำให้เต้นผิดจังหวะรุนแรง
   
ในวันนี้จะกล่าวเรื่องภาวะหัวใจห้องซ้ายล่างวายที่เกิดหลังจากกล้ามเนื้อ หัวใจตายเฉียบพลันที่แพทย์ไม่สามารถที่จะเปิดหลอดเลือดหัวใจที่ตันด้วยยา หรือลูกโป่งและขดลวด (มักเป็นเพราะมาถึงสถาบันที่สามารถฉีดสีและเปิดหลอดเลือดหัวใจช้า) คนไข้กลุ่มนี้จะสามารถผ่านภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายในระยะแรกไปได้ และออกจากโรงพยาบาล โดยที่อาจไม่มีอาการของหัวใจวาย เช่นไม่มีอาการเหนื่อยรุนแรง แต่ต่อมาคนไข้จะสามารถออกกำลังกายได้ลดลง เหนื่อยง่ายและเกิดภาวะหัวใจห้องซ้ายล่างวาย โดยที่ไม่มีอาการแน่นหน้าอก ซึ่งเป็นอาการของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด คนไข้มักต้องมาอยู่ในโรงพยาบาลบ่อยเพราะเป็นหัวใจวาย และยังมีภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ร่วมด้วยเช่น หัวใจ เต้นผิดจังหวะรุนแรงจนถึงหัวใจหยุดเต้น มีลิ่มเลือดอุดเส้นเลือดแดงสมองเป็นอัมพาต เป็นต้น การถ่ายภาพเอกซ    เรย์พบว่าเงาหัวใจโต ขึ้นโดยเฉพาะเงาหัวใจห้องซ้ายล่าง และการตรวจพิเศษด้วยเครื่องสะท้อนเสียงหัวใจ (echocardiogram) พบว่ามีการโป่งพองของหัวใจห้องซ้ายล่าง ตรงบริเวณที่ตายไป แล้วกลายเป็นแผลเป็น แล้วบริเวณนี้ค่อย ๆ ถูกดันให้โป่งออกโดยส่วนของหัวใจห้องซ้ายล่างที่ยังบีบตัวเป็นปกติ การตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษเช่นการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (cardiac MRI) ก็พบว่าหัวใจโป่งพองตรงตำแหน่งที่เป็นแผลเป็น ตรงนี้ไม่มีกล้ามเนื้อหัวใจที่มีชีวิตอยู่ และยังอาจพบมีลิ่มเลือดในหัวใจ อาจพบว่าการบีบตัวของหัวใจลดลงจนอยู่ในขั้นที่เป็นอันตรายต่อชีวิตคนไข้ เช่นบีบตัวได้น้อยกว่า 20% คนไข้กลุ่มนี้จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานนัก มีเพียงการผ่าตัดเท่านั้นที่อาจจะช่วยชีวิตเขาได้ การผ่าตัดนี้เราเรียกว่า การตกแต่งหัวใจห้องซ้ายล่าง เพื่อทำให้ส่วนที่โป่งพองไม่สัมผัสกับโลหิตในช่องหัวใจห้องซ้ายล่าง โดยใช้หลอดเลือดเทียม หรือวัสดุสังเคราะห์มาทำเป็นผนังกั้นส่วนนี้ออก วิธีการผ่าตัดที่เป็นที่นิยมมากในปัจจุบันได้ค้นคิดโดยหมอผ่าตัดหัวใจชาว โมนาโกชื่อว่า Vincent Dor และเรียกวิธีการผ่าตัดนี้ว่า Dor's procedure ก่อนผ่าตัดต้องฉีดสีเส้นเลือดหัวใจว่ามีการตีบตันกี่เส้น       กี่จุด การผ่าตัดจะทำ Dor's procedure ร่วมกับการต่อทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ผลของการผ่าตัดดังกล่าวได้ผลดี มีอัตราตายต่ำ หลังผ่าตัดหัวใจจะบีบตัวดีขึ้น อาการเหนื่อยและหัวใจวายจะลดลงจนหายเป็นปกติ ถ้าหากมีลิ่มเลือดขณะผ่าตัดลิ่มเลือดก็จะถูกเอาออกจากหัวใจ ลดภาวะความเสี่ยงต่อการหลุดของลิ่มเลือด และถ้าหากมีปัญหาหัวใจเต้นผิดจังหวะก่อนผ่า ขณะผ่าตัดแพทย์จะใช้ความเย็นเยือกแข็งจี้ตรงจุดที่เป็นต้นเหตุของการเต้นผิด จังหวะ ทำให้หลังผ่าตัดปัญหาการเต้นผิดจังหวะของหัวใจดีขึ้นจนหายเป็นปกติ หลังผ่าตัดคนไข้  สามารถใช้ชีวิตเหมือนปกติ ไม่ต้องรับประทานยากดภูมิต้านทานเหมือนคนไข้ที่เปลี่ยนหัวใจ ในปัจจุบันสถาบันหัวใจส่วนใหญ่สามารถผ่าตัดวิธีดังกล่าวได้ ช่วยให้คนไข้ที่ป่วยด้วยภาวะนี้อยู่รอดปลอดภัย
   
ข้อมูลจาก รองศาสตราจารย์นายแพทย์ กิตติชัย เหลืองทวีบุญ หน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.

นายแพทย์สุรพงศ์  อำพันวงษ์

จาก http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=530&contentId=13001&hilight=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------